HLEDÁME - KOUPÍME

Naši předkové zaznamenávali to, co považovali za zaznamenáníhodné. Snad proto se dochovalo v muzeích o vystřihovánkách tak málo záznamů a starých prací z papíru. Tato technika slavila svůj rozkvět v období biedermeieru a mezi lidmi se udržovala a udržuje v nejrůznějších obměnách po dnes. Pokud máte nějaké povědomí a zprávy z dob minulých o této (nebo jí příbuzné) výtvarné technice ve Vašem okolí, dejte nám prosím laskavě vědět.

S Díky Markéta a Petr Vránovi


HLEDÁME KNIHY: